ptv2
UWAGA
ZAKOŃCZONY ZOSTAŁ DOSTĘP DO IRK
REJESTRACJA NA STUDIA II STOPNIA
ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKAD. 2018/2019
URUCHOMIONA ZOSTANIE 7 STYCZNIA 2019 ROKU
Z A P R A S Z A M Y