WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
  im. Jarosława Dąbrowskiego

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA WYŻSZE

ptv2
UWAGA
ZAKOŃCZONY ZOSTAŁ DOSTĘP DO IRK
REJESTRACJA NA STUDIA II STOPNIA
ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKAD. 2017/2018
URUCHOMIONA ZOSTANIE 8 STYCZNIA 2018 ROKU
Z A P R A S Z A M Y


Stopka
Copyright© 2008÷2017 DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNNEJ   im. Jarosława Dąbrowskiego
Kontakt:  rekrutacja@wat.edu.pl  261 837 939  
Ostatnia modyfikacja: 2017.02.02