WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
  im. Jarosława Dąbrowskiego

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA WYŻSZE

LOGOWANIE
5-11 znaków alfanumerycznych (bez polskich znaków diakrytycznych)

 studia magisterskie, dla absolwentów studiów I stopnia


Stopka
Copyright© 2008÷2017 DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNNEJ   im. Jarosława Dąbrowskiego
Kontakt:  rekrutacja@wat.edu.pl  261 837 939  
Ostatnia modyfikacja: 2017.02.02